Niciklopēdija:Galwas pāusan

From Uncyclomedia, the UnMeta-wiki
(Redirected from User:Rhubella Marie/Office)
Prūsas tāutaskarti be karengus bārwis

Prūsiska Niciklopēdija - pawīrps waīsnas aps en prūsisku

Prūsiska Niciklopēdija ast prōjaktan, kawīdas kakīnsli ast senrīnktun wissan waīsnan izpeisātan en prūsisku be rīnktun di en ainasmu deīktan. Eraīns mazzi teikātun prūsiskan niciklopēdijan. Prūsiska Niciklopēdija ast pawīrpan be perlānke tēr ezze prūsamans. Ast tikīntan be papekātan pra Prūsaspiran - ginnijan per prūsiskan kultūrin be weldīsnan.


En nūsei Niciklopēdijan ast teinū 199 artīkelai.

Prōjaktan stesses mīnsin[edit]

Prōjaktan stesses mīnsin ast:
"Amźai šlāit wālstin"

Waīda Tū...[edit]

Blīngewingis artīkels[edit]

File:Kornwalas karengus.png
Kōrnwalas karengus

Kōrniska bilā, dīgi kōrniskan - stan ast bilā iz p-kēltiskan gruppin stēisan kēltiskan billin. Bilā bēi tērpautan ērgi astōnadesīmtas mettasimtas wangan en Kōrnwalu (Ēnglijas pusideinawakarā). En pagaūseņu stesse dwidesīmtan mettasimtan pagaūne di bandāsnas, kai billin etteikātun. Bilā ni bēi tērpautan pra dwisimtan mettans, tit tikka si šlaitawīdai billas wersiōnis: Skaitāis tālis


Wbar white.jpg
Kittas baltiskas niciklopēdijas
Niciklopēdija logo.png
Prūsiska Niciklopēdija Prūsiskai Bilā 
Lt-wiki.png
Juokopedija lietuvių kalba 
Neciklopedija.png
Neciklopēdijā latviešu valoda