Template:Welcome/sq

From Uncyclomedia, the UnMeta-wiki
Jump to navigation Jump to search


Përdorni[edit]

Vendoseni këtë model kur dëshironi t'i përshëndetni një përdoruesi të ri. Shkruaj: {{welcome|~~~~}}